Zásady ochrany osobních údajů

Náš internetový obchod Kontakto.cz se snaží o udržení pravidel týkajících se ochrany soukromí svých uživatelů. Snažíme se co nejlépe a nejzodpovědněji chránit Vaše osobní údaje, protože víme kolik problémů způsobuje zanedbání těchto postupů.

Jakožto internetový obchod máme jisté nesporné povinnosti, které svědomitě plníme, a učiníme všechno, aby osoby využívající naše služby mohly být plně spokojeny. Vaše údaje nám slouží pouze a výhradně k realizaci objednávky, takže žádné neoprávněné osoby k nim nemají a nezískají přístup.

Založení účtu je spojeno s akceptací pravidel, která uvádíme v našem řádu, proto má smysl se s ním před ukončením registrace skutečně seznámit, a pak budou vzájemné závazky obou stran jasné.

Vynasnažíme se maximálně, aby vaše soukromí nebylo žádným způsobem narušeno.