První příznaky očních vad či onemocnění

první příznaky očních vad

Začali jste pozorovat, že se děje něco neobvyklého s vaším zrakem? Pociťujete poslední dobou nepříjemné pálení či bolest v očích nebo v zrcadle vidíte, že jsou zarudlé? Tyto a další symptomy mohou být příznaky počínající vady zraku či onemocnění očí.

Pravidelné prohlídky u očního specialisty se doporučují již od útlého dětského věku. Prevence je důležitou součástí péče o oči. Včasné odhalení vad či onemocnění očí může zabránit výraznějšímu poškození zraku či zmírnit nepříjemnosti doprovázejícím oční nemoci a vady. Pokud pociťujete, že s vašima očima není něco v pořádku v období mezi dvěma pravidelnými prohlídkami, nečekejte do dalšího termínu a co nejdříve navštivte svého očního lékaře. V žádném případě byste neměly změny v kvalitě vidění či problémy s očima podcenit.

Ošetřující oční lékař by měl být od počátku obeznámen s vaší rodinnou zdravotní historií. Některé oční vady a nemoci jsou totiž dědičné, a taková znalost může napomoci ke snazší identifikaci problému a následnému řešení.

Obzvláště důležité je sledovat správný vývoj očí u dětí, které se při mírnějších problémech, které je nijak výrazně neomezují, často ani nesvěří či si vůbec neuvědomí, že je s jejich očima něco v nepořádku. Proto by rodiče neměli zapomínat brát děti pravidelně na oční kontroly, sledovat jejich reakce při čtení či sledování televize a dalších aktivitách. Jako prevence by mohlo být také užitečné dětem vysvětlit, jak správně o zrak pečovat a jak se zachovat, pokud zpozorují nějaké změny ve vidění nebo pocítí bolesti či podráždění očí.

 

Známky a příznaky problémů s očima

 

Existuje nepřeberné množství známek a příznaků poruch zraku a očních onemocnění. Pokusíme se uvést alespoň některé z možných příznaků. Pokud se u Vás vyskytuje jedna či více uvedených známek, je nejspíše na čase objednat se na prohlídku.

 • Zamlžené, rozmazané či dvojité vidění
 • Náhlá, těžká bolest očí či opakující se bolest v oku nebo kolem oka
 • Záblesky světla nebo náhlé světlé plovoucí skvrny před očíma
 • Duhy nebo světelné kruhy kolem zdrojů světla (např. pouliční lampy)
 • Neobvyklá, či dokonce bolestivá citlivost na světlo nebo osvětlení
 • Oteklé, červené oči
 • Změny barvy duhovky
 • Svědění, pálení nebo těžký výtok z očí
 • Jakákoliv náhlá změna vidění
 • Bolesti hlavy
 

Dalšími náznaky možných problémů se zrakem mohou být obtíže při provádění každodenních aktivit.

 • Potíže při chůzi na nepravidelných nebo nerovných površích
 • Váhavá chůze, pomalá a opatrná chůze po schodech
 • Špatné uchopování předmětů v důsledku špatného nasměrování rukou
 • Provádění určitých činností (např. čtení, sledování televize, jízda autem, atd.) odlišným způsobem než v minulosti
 • Obtíže při identifikování tváří nebo předmětů
 • Přibližování novin, knih, textu na displeji a podobně příliš blízko k obličeji nebo pod jiným úhlem
 • Méně jasné psaní či potíže psát přesně na řádku
 • Problém s přesným určováním barev
 • Obtíže s krájením a servírováním jídla, nalévání nápojů do sklenic či hrníčků
 • a mnohé další
 

Čeho mohou být jednotlivé příznaky výsledkem?

 

Nejběžnějšími problémy se zrakem jsou tzv. refrakční chyby, mezi něž patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a presbyopie. Jejich nejčastějším příznakem je rozmazané vidění.

KRÁTKOZRAKOST (také nazývaná myopie) je stav, kdy se blízké objekty jeví jasně, zatímco vzdálené objekty rozmazaně. V oku dochází k zaměření světla před sítnicí místo na sítnici.

DALEKOZRAKOST (také zvaná hyperopie) je refrakční chybou, kdy jsou vzdálené objekty viděny jasněji než objekty blízké. Pro jedince s výraznou hyperopií může být vidění rozmazané u objektů v jakékoliv vzdálenosti.

ASTIGMATISMUS je stav, kdy oko nezaměřuje dopadající světlo rovnoměrně na sítnici. To může vést k rozmazanému vidění či k vidění objektů jakoby roztaženě.

PRESBYOPIE je porucha související převážně s věkem pacienta, kdy se schopnost zaostřovat nablízko jeví obtížnější. Oko stárne a čočka již těžko mění tvar tak, aby oko mohlo jasně zaostřit na blízké objekty.

První tři vady zraku se mohou vyskytnou u osob v jakémkoliv věku. Často postihují i malé děti. Poslední jmenovaná presbyopie se objevuje spíše u starších lidí nad 35 let. Refrakční chyby mohou být opraveny pomocí brýlí, kontaktních čoček nebo operace.

 

Mezi další vady zraku, které podrobným vyšetřením odhalí oční lékař, patří:

 
 • Oddělená sítnice
 • Barvoslepost
 • Noční slepota
 • Šedý zákal (katarakt)
 • Zelený zákal (glaukom)
 • Degenerace makuly (žluté skvrny)
 • Šilhání
 • a mnoho dalších

Oči jsou důležitým orgánem lidského těla, který si málokdo z nás přeje ztratit. Proto bychom o ně měli řádně pečovat a nebrat jejich bezchybné fungování jako samozřejmost. Zaznamenáte-li tedy jakékoliv změny v kvalitě vidění či se u vás objeví nepříjemné pocity či bolest očí, doporučujeme neprodleně navštívit očního lékaře.

 

Příprava článku:

 

Článek je založen na vědeckých publikacích a je nedílnou součástí příručky o kontaktních čočkách a poruchách zraku.
Realizace - tým optometristů Kodano.cz

zdroj informací:

Sdílet: