Slovník optických pojmů

slovník optických pojmů
 

Achromatopsie

Vada zraku známá také jako celková barvoslepost, která se projevuje celkovou nebo částečnou neschopností rozpoznávat barvy. Příčinou jsou vadné achromatopsické čípky nebo jejich nedostatek. Čípky zodpovídají nejen za barevné vidění, ale i za jeho ostrost a denní vidění. Lidé trpící touto chorobou vidí vše převážně šedivé, jsou přecitlivělí na světloa mají abnormálně ostré vidění. Achromapsie může být jak dědičná, tak získaná důsledkem vážnějších zranění či chorob.

Akomodace

Přizpůsobování se oka pro jasné vidění objektů v různých vzdálenostech. Toto je možné díky svalové kontrakci, která mění tvar čočky.

Amblyopie

Amblyopie jinak známá jako "lenivé oko". Toto onemocnění zahrnuje zhoršené vidění jednoho oka. Příčinou může být šilhání, nebo výrazný rozdíl optické vady očí. Léčba se provádí zakrytím zdravého oka, čímž se donutí "líné oko" k aktivnější činnosti.

Astigmatismus

Astigmatismus je vada optického systému; dva kolmo na sebe dopadající paprsky jsou zaměřeny v různých rovinách. Lidé s astigmatismem vidí rozmazaný a zkreslený obraz na některých místech zorného pole. Známy jsou dva tyty astigmatismu. Prvním z nich je pravidelný, který nastane v případě, že má oko dvě na sebe kolmé osy. V tomto případě lze vadu korigovat brýlemi s válcovými čočkami. Druhým typem je nepravidelný astigmatismus, který se vyznačuje tím, že oko má nekolmé optické osy, a vada lze tudíž korigovat pouze kontaktními čočkami.

Barevné čočky

Barevné čočky jsou měkké kontaktní čočky měnící nebo podbarvující barvu očí. Jsou určeny jak pro osoby se zrakovým postižením, tak pro ty, kdo se zrakem problémy nemají. Používají se jak pro korekci zracu, tak i pro změnu barvy duhovky.

Barvoslepost

Dědičná porucha vidění, také označována jako barevná slepota. Projevuje se nerozpoznáním zelené barvy a neschopností určit rozdíl mezi červenou, oranžovou a žlutou barvou. Příčinou je špatná konstrukce sítnice a nedostatek čípků reagujících na zelenou barvu.

BC

BC je zkratka pro hodnotu zakřivení (stupeň vyklenutí) kontaktních čoček a používá se pro správné profilování kontaktní čočky, aby dobře seděla na oku.

Bělmo

Hustá bílá ochranná vrstva, chrání oko a zároveň udržuje jeho tvar. Přední část vstupuje do rohovky a zadní do pláště optického nervu.

Bifokální čočka

Druh kontaktních čoček, které se používají na korekci daleko- i krátkozrakosti.


O krok zpět

Cévnatka

Cévnatka leží blízko sítnice, vrstva tvořící stěnu oka. Je tvořenas velkým množstvím krevních cév, které vyživují a oxidují oko.

Chalazion

Chronický zánět štítné žlázy také nazýván Meibomovy žlázy. Jedná se o malý uzlík, který se objeví v horní nebo dolní části víčka. Uzlík není bolestivý, ale může způsobit potíže.

CYL

CYL je zkratka pro silového válce. Vztahuje se pouze na torické kontaktní čočky. Jedná se o parametr, který určuje stupeň astigmatismu. Tyto hodnoty mohou být jak pozitivní, tak negativní


O krok zpět

Čípky

Receptory citlivé na světlo, které se nacházejí na sítnici. Absorbují světlo v různých vlnových délkách. Čípky jsou zodpovědné za barevné vidění.

Čočka

Přirozená elastická část oka, která spojuje světelné paprsky tak, aby na sítnici utvořily reálný obraz. Je umístěna mezi duhovopu a sklivcem. Jejím hlavním úkolem je zajištění ostrého vidění objektů umístěných v různé vzdálenosti od oka. Nepravidelný tvar čočky je příčina astigmatismu.

Čtvrtletní čočky

Měkké kontaktní čočky určené pro denní používání po dobu tří měsíců. Během jejich nošení po celý čtvrtrok je důležité mít na paměti o ně dobře pečovat. K tomu slouží pečující roztoky, které z čoček odstraňují veškeré nečistoty a bílkovinné usazeniny.


O krok zpět

Dalekozrakost

Vada zraku, při které jsou objekty v dálce vidět ostře, kdežto ty blízko jsou rozmazané. Vadu lze korigovat nošením brýlí či používáním kontaktních čoček v plusových dioptriích.

Daltonismus

Vada, která se vyznačuje poškozením vnímání barev. Nejsou rozlišovány současně barvy červená a zelená, ale může docházet k poruchám vnímání také jiných barev. Daltonismus se vyskytuje hlavně u mužů. Krátkozrakost (lat. Myopie) Toto je nejběžnější refrakční vada oka. Poškození se projevuje tak, že oko soustřeďuje světelné paprsky před sítnicí. Následkem toho je obraz na sítnici rozmazaný a zhoršuje vidění do dálky.

DIA

DIA představuje průměr kontaktní čočky, který se měří v milimetrech. Volba vhodného průměru čočky je závislá na velikosti rohovky. Čočka musí být natolik velká, aby plně pokryl rohovku.

Diabetická retinopie

Diabetická retinopie je poškození cév sítnice, které je způsobeno cukrovkou. Urychlením metabolismu se zvýší spotřeba kyslíku a živin fotoreceptory a pigmentovým epitelem sítnice oka. Diabetická retinopie se léčí laserem.

Dioptrie

Jednotka optické míry, což je převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti čočky v metrech. Je-li výsledek pozitivní, znamená to, že byste měli nosit zaostřující čočky, zatímco pokud je negativní je nutné použít rozptylky

Duhovka

Duhovka je neprůhledná clona, která je součástí stavby oka, a tvořící přední část membrány cévnatky. Membrána je umístěna v přední části čočky a rohovky. V jeho středu je otvor s názvem zřítelnice.

Dvoutýdenní čočky

Dvoutýdenní čočky jsou čočky na systemativckou výměnu. Po uplynutí dvou týdnů je nutné čočku vyměnit za novou. Kontaktní čočka určená pro denní nošení.


O krok zpět

Endosperm (leukoma)

Onemocnění zaku. Zakalení rohovky oka, díky čemuž se velmi zhorší kvalita zraku, někdy dochází i k oslepnutí. Příčinou vznikuje porucha rohovky nebomechanické poškození oka. Odstraňuje se chirurgicky, v některých případech je nutná transplantace rohovky oka.

Entropium

Produkuje světloplachost a křečovité uzavření víček. Entropium vede k zánětu spojivek a rohovky. Vzniká nejčastěji u starších lidí a vyžaduje chirurgický zákrok

O krok zpět

Ječné zrno

Jinak také cystická infekce očních víček. Vyskytuje se na horním nebo dolním okraji víčka a je způsobeno stafylokokovou infekcí. Ječné zrno může spontánně zmizet nebo vyschnout v průběhu týdne.

Jednodenní čočky

Jednodenní čočky jsou kontaktní čočky pro jedno použití. Byly vytvořeny por denní používání, je nutné je každý den vyměnit. Jednodenní kontaktní čočky nevyžadují používání dodatkových pečujících komponentů ani si k nim nemusíte pořizovat pouzdro na čočky.


Powót do góry

Kampimetrie

Zorné pole sítnice se promítne na plochý povrch. Tato studie se provádí pro diagnostiku glaukomu, onemocnění zrakového nervu, odchlípení sítnice, a různá onemocnění sítnice.

Krátkozrakost

Krátkozrakost je jedna z nejběžnějších poruch vidění. To je, že optická dráha oka správně zaostřování světelných paprsků jsou popsána v přední části sítnice. Jinými slovy, osoba trpící krátkozrakostí vidí rozmazané objekty umístěné na značné vzdálenosti. Krátkozrací lidé využívají minusové(negativní) dioptrie. Existují tři typy krátkozrakosti:

  • Axiální - se projevuje tím, že osa oka je příliš dlouhá. Tento typ je nejběžnější a vyvíjí v dospívání;
  • Křivka - zakřivení příslušných optických prvků oka (rohovky a čočky) je příliš konvexní;
  • efrakční - index lomu čočky je příliš velký. Tento typ vady je obvykle výsledkem vzniku diabetu nebo šedého zákalu.

Krátkozrakost může být dědičná, jakožto i získaná v průběhu času. V zájmu zlepšení ostrosti vidění použijte předpsané brýle nebo kontaktních čočky.

Kontaktní čočky

Čočka určená pro korekce vad zraku, která se přikládá na rohovku. Podle použití materiálu rozělujeme čočky na tvrdé a měkké

Konvergence

Simulace oční bulvy. Jinými slovy se jedná o schopnost očí sledovat pozorovaný objekt změnou polohy oční bulvy.


O krok zpět

Makulární degenerace

Oční choroba vyskytující se u osob nad 50 let. Vzniká u nich poškození střední části sítnice (makuly). Vede ke ztrátě zraku nebo úplné slepotě. Makulární demence obvykle postihuje ženy a osoby bílé rasy. Ošetření je prováděno fotodynamickou metodou. Tato metoda sice brání vzniku onemocnění, ale neodstraňuje jeho důsledky.

Měkké čočky

Typ kontaktních čoček, které jsou vyrobené ze silikon-hydrogelového nebo hydrogelového materiálu. Díky svým vlastnostem se lépe nasazují do očí. Měkké kontaktní čočky se objevují ve verzích: týdenní, dvoutýdenní, měsíční, čtvrtletní a dokonce roční

Měsíční čočky

Kontaktní čočky určené pro měsíční nošení. Měsíční kontaktní čočky vyžadují další péči, což znamená, že po jejich vyjmutí z očí je nutné je ošetřit pomocí speciálního roztoku. Ten odstraňuje veškeré nečistoty a bílkovinné usazeniny z jejich povrchu.

Mrkání

Řirozený pohyb očních víček, který pomáhá rovnoměrně distribuovat slzy na povrchu oka.

Mžitky

Částečné zamlžení oka v poli vidění, nejčastěji způsobené záněty. Jsou prvním příznakem galukomu a vyskytují se hlavně u krátkozrakých.


O krok zpět

Nystagmus (mimovolné pohyby očí)

Vada projevující se nekontrolovanými, mimovolnými oscilacemi očních bulev. Rozlišujeme tyto druhy nystagmu: horizontální, vertikální, rotační a šikmý.


O krok zpět

Odchlípení sítnice

Onemocnění očí, které vzniká, když se sítnice nachází bezprostředně pod cévnatkou. To způsobuje zhoršený zrak a může vést až k oslepnutí. Zvýšené riziko odchlípení sítnice mají všichni, kteří mají vysokou krátkozrakost, ale zejména ženy ve věku od 50 let.

Opar na oku

Virové onemocnění kůže víček. Choroba se projevuje viditelnými bublinkami naplněné čirou tekutinou. Komplikací oparu může být až zánět oka. Nemoc se léčí antivirotiky.


O krok zpět

Presbiopie

Presbiopie jinak vetchozrakost je zhoršení zraku na bližší vzdálenosti, které je způsobeno stárnutím organismu. Toto onemocnění snižuje pružnost oční bulvy a postihuje lidi trpící dalekozrakostí, krátkozrakostí, ale i ty, kteří nemají žádnou z těchto vad zraku. Presbyopií trpí především osoby, které překročily 45 rok života. Korekce zraku je možná pomocí bifokálních nebo progresivních brýlí.


O krok zpět

Roční čočky

Kontaktní čočky určené pro roční používání. Čočky vyžadují dodatečnou péči speciálním roztokem, který je zbavuje všech usazenin a nečistot.

Rohovka

Vypouklá vnější vrstva oka v jeho přední části ,která je umístěna mezi duhovkou a zřítelnicí. Rohovka má velké množství nervových zakončení.


O krok zpět

Sítnice

Část oka, která přijímá vizuální podněty. Je to nervová tkáň, která má schopnost zapamatovat si obrázky dopadající k oku a udělá z nich nervové impulsy. Sítnice se skládá z několika vrstev, uspořádaných v nervových buňkách mozku, které spojuje zrakový nerv. Na sítnici se vytváří reálný obraz, zmenšený a obrácený.

Sněžná slepota

Sněžná slepota je jev, který se vyskytuje při dlohodobém pobytu na zasněženém prostoru nebo i pláži. Začnou se vám dělat mžitky před očima. Sněžná slepota může být dočasná, nebo trvalá.

Světloplachost

Citlivost oka na světlo. Může být příznakem onemocnění oční duhovky, zánětu spojivek, poranění rohovky, některých infekčních onemocnění, jako jsou spalničkyči vzteklina, nebo ztráty tyčinek.

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka je onemocnění očí vyvolané nedostatečným množstvím slz nebo nadměrným odpařováním slzného filmu. „Suché oko” se projevuje svěděním, pálením, štípáním, začervenáním očí, pocitem písku pod víčky. Původce této nemoci jsou:

  • dlouhé čtení, práce na počítači, sledování televize;
  • pobyt v zakouřených či zadýmených prostorách;
  • dlouhodobé onemocnění;
  • komplikace při nošení kontaktních čoček;
  • komplikace způsobené dlouhodobým upoužíváním kapek do očí nebo roztoků, které obsahují konzervanty;
  • nedostatek vitaminu A.

O krok zpět

Šedý zákal

Oční onemocnění, které vede k zákalu oka. Katarakta je jednou z příčin slepoty. Je charakteristický tvorbou tvorbou skvrn v oblasti čočky, což vede k poruchám ostrosti zraku. Lze řešit pouze operativně - implantováním nové čočky.

Šilhavost (lat. Strabismus)

Onemocnění projevující se ochabnutím očních svalů. V následku toho se mění úhel vidění jednoho oka vůči druhému. Následkem šilhavosti je narušené stereoskopické vidění. Šilhavost lze korigovat pomocí brýlí a cvičení. Provádějí se také chirurgické korekce strabismu.


O krok zpět

Torické čočky

Torické čočky jsou kontaktní čočky vyrobené pro osoby trpící astigmatismem.

Trachom

Trachom je chronický zánět rohovky a spojivky. Toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty v rozvojových zemích. Šíří se přímým kontaktem s infikovaným sekretem spojivek nebo používáním špinavých ručníků a oblečení. Ve formě infekce se vyskytuje v raném dětství a jizvy, které způsobují slepotu, se vyvíjí v dospělosti.

Tyčinky

Nervové buňky sítnice. Díky nim můžeme vidět i v matném, slabém světle. Zodpovídají také za vnímání pohybu a různých tvarů.

Tvrdé čočky

Tvrdé čočky jsou typ kontaktních čoček , které jsou vytvořené z organického skla s vysokou propustností kyslíku. Jsou charakteristické malým průměrem, který pokrývá pouze 2/3 povrchu duhovky. Obvykle si na ně musíte zvykat delší čas, protože jejich hrany jsou tvrdší a mohou působit podráždění.


O krok zpět

UV Blocker

Označení u kontaktních čoček, které chrání proti UV záření na 95%.


O krok zpět

Zánět spojivek

Jedna z nejčastějších chorob spojená se zrakem. Je charakteristická silným překrvením spojivek, svěděním a pálením víček, světloplachostí. Léčí se antibiotiky.

Zelený zákal (galukom)

Zelený zákal je oční onemocnění spojené s nadměrným tlakem uvnitř oka. To vede k postupnému a nevratnému poškození zrakového nervu. Zúžuje zorné pole, někdy vede k úplně slepotě.

Žlutá skvrna

Místo na sítnici oka s nejvyšším rozlišením spojené s nejvyšší hustotou tyčinek.


O krok zpět
 

Sdílet:

Zapište se do newsletteru a získejte informace o novinkách