Co znamená zakřivení kontaktních čoček?

zakřivení kontaktních čoček

Zakřivení kontaktních čoček patří kromě síly čoček, vyjádřené v dioptriích, a průměru, určujícím, jakou část rohovky čočka pokryje, k základním parametrům tohoto nástroje korekce vad zraku. Zakřivení označuje strmost nebo naopak rovnost kontaktních čoček. Oční lékař určí měřením tzv. štěrbinovou lampou křivku rohovky oka, na jejímž základě stanoví základní křivku čoček, která by měla oko co nejpřesněji kopírovat. Kontaktní čočka musí kromě zajištění nápravy nedokonalosti zraku také optimálně padnout na oko, aby bylo zaručeno pohodlí a neustálá obměna slzného filmu pod čočkou.

Parametr zakřivení bývá na obalech čoček označován značkou BC, z anglického “Base Curve”, a jeho hodnota se pohybuje nejčastěji v rozmezí 8.0 až 9.0 (např. 8.4 BC). Nepravidelné zakřivení rohovky, ke kterému může dojít v důsledku infekce, zranění apod., není vždy možné uspokojivě korigovat cylindrickými, sférickými, ani torickými čočkami brýlí. Kontaktní čočky lze i přesto používat a dosáhnout požadovaných výsledků. Slzný film mezi čočkou a rohovkou totiž dokáže drobné nepravidelnosti rohovky velmi úspěšně vyrovnat.

 

Jak je zakřivení kontaktních čoček stanoveno?

 

Kontaktní čočka představuje segment oční koule, jejíž zakřivení je závislé na jejím poloměru. Platí závislost, čím větší je poloměr, tím plošší je čočka, a naopak čím menší je poloměr, tím strmější musí čočka být, aby správně fungovala.

Středový poloměr zakřivení rohovky se v průměru pohybuje kolem 7,8 mm. Tato hodnota je individuální pro každého pacienta, proto se při vyšetřeních, předcházejících předepsání kontaktních čoček, musí provést přesné měření. Poloměr rohovky je změřen tzv. keratometrem. Ke zjištěnému údaji se přičte hodnota v rozmezí 0,5 až 1,0 mm, v závislosti na doporučení výrobce čoček, a tím se stanoví základní zakřivení kontaktních čoček.

 

Faktory ovlivňující správný výběr kontaktních čoček

 

Kromě základních parametrů, důležitých pro optimální usazení čoček a pohodlné nošení, zohledňují oční specialisté při výběru vhodných čoček pro pacienta také jejich celkovou konstrukci, použitý materiál a další hlediska. Odborník hodnotí mimo jiné, zda zvolená čočka:

  • Zaujme centrální polohu vůči rohovce ve všech směrech pohledu.
  • Zcela pokrývá rohovku při pohledu přímo vpřed i ve všech ostatních směrech.
  • Poskytuje dostatečnou pohyblivost, umožňující výměnu slzného filmu, který zajišťuje odplavování metabolických nečistot z povrchu rohovky.
  • Nezpůsobuje nadměrný tlak na spojivkové krevní cévy a rohovkový limbus, což by mohlo zamezovat dostatečnému přisunu kyslíku a také vést k nepohodlí.

Proces volby kontaktních čoček je natolik komplexní a individuální, že by si žádný pacient neměl troufnout objednat čočky sám, i když tato možnost díky internetovým obchodům existuje.

 

Výběr kontaktních čoček v závislosti na základním zakřivení

 
Zakřivení kontaktních čoček (BC) Populární kontaktní čočky
8.3 PureVision, ACUVUE® 2
8.4 Soflens 38, ACUVUE® OASYS
8.5 Dailies Total 11-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS 1-Day
8.6 Air Optix Aqua, Eyeye Bioxy, Soflens 59, Biofinity Energys, PureVision
8.7 Soflens 38, Dailies AquaComfort Plus, Proclear 1 Day, Biofinity Toric
8.8 ACUVUE® OASYS, Dailies AquaComfort Plus Toric
8.9 PureVision 2 HD for Astigmatism
9.0 Soflens 38, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS 1-Day
 

Příprava článku:

 

Článek je založen na vědeckých publikacích a je nedílnou součástí příručky o kontaktních čočkách a poruchách zraku.
Realizace - tým optometristů Kodano.cz

zdroj informací:

Sdílet: